خبرهای سایت

 
 
عکس نعیمه فرحناک
تکمیل ترم 1 و 2 زبان فرانسه دانشگاه پیام نور
از نعیمه فرحناک در چهارشنبه، 21 خرداد 1393، 11:17 صبح
 

8 درس اول کتاب کنکسیون به همراه کلیه نکات گرامری ،تلفظ؛معنی کلمات و آزمون های برگزار شده از این درس ها بر روی سایت قرار گرفت.